piątek, 4 maja 2012

"Armenian Spiritual Medieval Music"

W konkursie na najbardziej dołującą płytę wszech czasów jury postanowiło:
- trzeciej nagrody nie przyznawać,
- drugiej nagrody nie przyznawać,
- pierwszej nagrody nie przyznawać,
- Grand Prix przyznać tej oto płycie ze średniowieczną muzyką religijną Armenii.

In the competition for the heaviest downer LP of all times, the jury decided upon the following:
- not to award third prize;
- not to award second prize;
- not to award first prize;
- to award the Grand Prix to this album.